Home > Meie lasteaed

Meie lasteaed

 
On üks väike armas maja                                      Olgina hoone FOTOD ...
hommikul kus tee mind viib.
Kõigil tööle minna vaja
meie töö ja mäng käib siin

Päevad mööduvad meil rõõmsalt,
koos meil siin on olla hea.
Ja kui äpardus ka juhtub
sõber aitab, seda tea.

................................................................
Lasteaiast


LASTEAIA MISSIOON - Tagada lastele kvaliteetne alusharidus läbi integreeritud tegevuste; arvestades laste ealisi, soolisi, kultuurilisi ja individuaalseid iseärasusi.

 

LASTEAIA VISIOON - Olla tunnustatud ja hinnatud lasteaed – erinevaid kultuure, keeli, loodust, traditsioone ja loovust väärtustav, omanäoline, koduse ja lapsesõbraliku õpi-ja kasvukeskkonnaga.

 

LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED:

* keele õppe ja kultuuri väärtustamine;

* keskkonnateadlikkus;

* hoolivus;

* loovus ja õpihimulisus;

* meeskonnatunne – koostöö;

* turvalisus;

* tervis.


LOGO:

Vastavalt rühma nimedele

kujundas õpetaja Helena Ohak

lasteaia logo

 

Vaivara Lasteaed on Vaivara valla munitsipaallasteaed. Teeninduspiirkonnaks on kogu Vaivara vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu lapsi teistest omavalitsustest.

Vaivara Lasteaed on eriline oma struktuuri poolest – 2 rühma tegutsevad Sinimäe alevikus ja 2 rühma Olgina alevikus.

Sinimäel on 1 rühm, kus õppetöö toimub eesti keeles, ülejäänud 3 rühma töötavad osalise keelekümblusprogrammi alusel.