Ojake

OJAKE liitrühm (Sinimäe osalise keelekümblusega rühm):

tel.: 525 6370


Rühma õpetajad: Aleksandra ja Svetlana
Õpetaja abi: Ljudmila
Muusika õpetaja: Jelena
Logopeed: Zinaida