Dokumendid

*Arengukava
*Põhimäärus
*Töökorralduse reeglid
*Kodukord
*Vastuvõtu ja väljaarvamise kord 
*Koolitusluba
*Osalustasu